Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

RYS HISTORYCZNY

... zanim powstała nasza szkoła

Dzierżoniów na pocztówce wydanej przez Towarzystwo Muzyczne w Dzierżoniowie w 1905 r. Dzierżoniów na pocztówce z 1905 r

Początki szkolnictwa muzycznego w Dzierżoniowie

Mimo, że od czasów II wojny minęło 60 lat i dla historii miasta nie jest to zbyt odległa przeszłość, trudno jednak dociec konkretnej daty powstania pierwszej placówki kształcącej dzieci i młodzież w grze na instrumentach.

Szkoła muzyczna

Według relacji pana Eugeniusza Dabala początek powojennej edukacji muzycznej miała przynieść Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego. Współzałożycielem i pierwszym kierownikiem szkoły był pan Jan Grudziński i państwo Stanisław i Irena Ziółkowscy. Pracowali tam również pani Bronisława Mikołajczyk, Helena Gluskin oraz nauczycielka o nazwisku Wiśniewska. Siedziba szkoły mieściła się na Placu Kościelnym.

Potem, na początku lat pięćdziesiątych szkołę przeniesiono na ulicę Stalina 10 (obecnie Pocztowa), a w 1956, do Powiatowego Domu Kultury przy ulicy Świdnickiej, gdzie mieściła się aż do 1972 r. Tu przyjęła nazwę Miejskiego Ogniska Muzycznego.

Ognisko muzyczne

Przez następne lata zmieniały się również nazwy ogniska muzycznego. Od roku 1956 działało pod nazwą Społeczne Ognisko Muzyczne im. Fryderyka Chopina. Potem, kiedy wszystkie ogniska muzyczne na terenie dawnego województwa wrocławskiego zostały organizacyjnie włączone do Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu, przyjęło nazwę Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Wreszcie w latach 60-tych przyjęto nazwę Społeczne Ognisko Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Dzierżoniowie, pod którą działa aż do dzisiaj, jednak już w ramach organizacyjnych Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego w Szczawnie Zdroju.

Przez wiele lat ognisko posiadało swoje filie w Piławie Górnej, Niemczy. Mościsku. W latach 60-tych, aż do 1972 r. ogniskiem kierował Bolesław Józefczyk, a potem od 1972 r. do 1981 - Edward Słowik.

Od 1981 r. do chwili obecnej dyrektorem ogniska jest Stefan Kunert.

Społeczne Ognisko Muzyczne im. Fryderyka Chopina prowadziło naukę gry na fortepianie. skrzypcach, akordeonie, gitarze, instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, uczyło śpiewu solowego i chóralnego, prowadziło zespoły akordeonowe i skrzypcowe.

Prowadziło bardzo aktywne działania artystyczne na terenie miasta i powiatu. Zdobywało wiele sukcesów na przeglądach. konkursach i przesłuchaniach.

Dokonania artystyczne i dydaktyczne dyrektora Edwarda Słowika oraz jego pracowników dydaktycznych bardzo pomogły w działaniach na rzecz powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie.

powrót