Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

JUBILEUSZE SZKOŁY

... naprawdę ważne rocznice

Trzydziestolecie szkoły

Jubileusz trzydziestolecia szkoły zbiegł się z nadaniem szkole imienia Wojciecha Kilara. Uroczystość więc była podwójna. Odsłonieto tablicę pamiątkową, odbył się uroczysty koncert.

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni i odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi - Stefan Kunert oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi – Władysława Dąbrowska, Anna Piotrowska , Kazimierz Michalik przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa podczas uroczystości nadała Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa- Medal Odrodzonego Samorządu Terytorialnego - wręczenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Pan Henryk Smolny.

Uroczystość nadania szkole imienia Wojciecha Kilara oraz Koncert Galowy poprowadziła aktorka Katarzyna Glinka, absolwentka szkoły. W koncercie galowym wystąpili absolwenci szkoły: Małgorzata Grzegorzewicz–Rodek, Beata Marciniak-Kozłowiecka, Łukasz Jungowski, Mirosław Wenc, Dorota Bzdeń, Karolina Zarzycka, Natalia Czapiga oraz kwartet gitarowy w składzie: Dorota Bzdeń, Karolina Zarzycka, naucz. Kazimierz Michalik, naucz. Adam Kuceła a także uczniowie szkoły : kwartet smyczkowy przygotowany przez naucz. Stefana Kunerta w składzie: Damian Henke, Aleksandra Ginardo, Monika Kęsik, Paulina Wasiak; Tomasz Chudyk z klasy fortepianu naucz. Anny Czarneckiej; kwartet gitarowy przygotowany przez naucz. Kazimierza Michalika w składzie: Aleksandra Lis, Krystian Jagoda, Katarzyna Kosik, Marta Domagała; Racha Lahmer uczennica z klasy skrzypiec naucz. Małgorzaty Otrockiej; zespół skrzypcowy przygotowany przez naucz. Stefana Kunerta w składzie: Kaja Bzdeń, Lucyna Gacek, Natalia Kowalska, Katarzyna Kospa, Maria Kupczak, Marcelina Lech, Szymon Rataj, Urszula Ząbek, Agnieszka Piotrowska; Maurycy Huf uczeń z klasy fortepianu naucz. Anny Malickiej; zespół akordeonowy przygotowany przez naucz. Pawła Wólkiewicza w składzie: Katarzyna Marcinów, naucz. Zdzisław Korytek, naucz. Paweł Wólkiewicz, Katarzyna Zimorska, Sławomir Omylski. Akompaniowała Pani Anna Piotrowska.

Z okazji XXX-lecia szkoły oraz uroczystości nadania imienia Wojciecha Kilara Burmistrz Miasta Dzierżoniowa Pan Marek Piorun przyznał szkole Bon Sponsorski, dzięki któremu sfinansowano zakup instrumentów dla szkoły m.in. fletów poprzecznych dla reaktywowanej po 20 latach klasy fletu oraz remont auli szkolnej, która jest jedyną kameralną salą koncertową w Dzierżoniowie.

Koncert chóru na 30-lecie szkoły Koncert chóru na 30-lecie szkoły

Wystąpienie dyrektora szkoły

Minęło 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie, którą mam zaszczyt kierować od 2002 roku. Powołana została do życia w roku 1975 z inicjatywy niezwykle aktywnego, zdolnego organizacyjnie dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego Edwarda Słowika.

Z najwyższym szacunkiem pragnę przypomnieć nazwiska pierwszych nauczycieli, którzy tworzyli mocne podstawy dla rozwoju i sukcesów szkoły, mimo skromnej bazy materialnej i lokalowej. Do ich grona należeli:

  • Edward Słowik – założyciel szkoły i jej pierwszy dyrektor
  • Jadwiga Słowik
  • Anna Bronikowska
  • Zdzisław Korytek
  • Antoni Moskal

Pożyteczny wkład w pracę naszej szkoły mieli również pracownicy administracji i obsługi, dzięki którym szkoła nie mogła by sprawnie funkcjonować.

Dziś z okazji jubileuszu 30-lecia składam hołd ludziom, dzięki którym szkoła powstała oraz z serca dziękuję wszystkim, którzy pracą i umiejętnościami przez 30 lat tworzyli jej znakomitą pozycję. Jednocześnie raduję się, że patronat nad naszą szkołą objął człowiek głębokiej wiary i wielkiego serca, żyjący polski kompozytor Wojciech Kilar.

Pragnę również serdecznie podziękować za wsparcie finansowe uroczystości jubileuszowych Burmistrzowi Miasta Dzierżoniowa Markowi Piorunowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dzierżoniowa Henrykowi Smolnemu, Wójtowi Gminy Dzierżoniów Dariuszowi Walendowskiemu, Dyrektorowi Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Krzysztofowi Tokarskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Piotrowi Iwańskiemu, Firmie Technika Szpitalna, spółce Boxmed i wszystkim anonimowym sponsorom.

Anna Tabisz - dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Wojciecha Kilara
w Dzierżoniowie

Dyrektorzy razem 30-lecie szkoły Dyrektorzy razem 30-lecie szkoły