Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PAŹDZIERNIK

Rok szkolny 2012/2013

5-7.10.2012 - Warsztaty muzyczno liturgiczne ( udział uczniów klas skrzypiec, wiolonczeli, fletu oraz chóru)

6.09.2012 - Kino Zbyszek- Otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS godz. 11.00

25.09.2012 - Występ uczniów szkoły -Dzień Seniora