Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ 2013

09.04.2013 r.

Popis klasowy uczniów klasy skrzypiec naucz. M. Otrockiej

Popis klasowy uczniów klasy wiolonczeli naucz. A. Malickiej

Popis klasowy uczniów klasy fortepianu naucz. N. Figiel

11.04.2013 r.

Popis klasowy uczniów klasy gitary naucz. A. Kuceły

Popis klasowy uczniów klasy fortepianu naucz. A. Tabisz

16.04.2013 r.

Popis klasowy uczniów klasy gitary naucz. K. Michalika

Popis klasowy uczniów klasy akordeonu naucz. P. Wólkiewicza

19.04.2013 r.

Popis klasowy uczniów klasy fletu naucz. P. Głosza

Popis klasowy uczniów klasy fortepianu naucz. A. Piotrowskiej

W kwietniu

Wewnątrzszkolny Konkurs Solfeżowy

Koncerty rekrutacyjne dla szkół i przedszkoli – udział uczniów szkoły

Wyjazd uczniów szkoły na konkursy