Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

AKTUALNOŚCI

... bieżące sprawy i wydarzenia z życia szkoły

Uwaga!W okresie wakacji szkoła jest czynna w godzinach 8:00 - 13:00

Zarządzenie Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie nr 27 – RS 2016/2017

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686) podaję do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do klasy I cyklu sześcioletniego na rok szkolny 2017/2018 (w kolejności alfabetycznej wg nazwisk):

1. Babiak Iga - flet

2. Budziak Bernadetta - skrzypce

3. Chęcińska Blanka – fortepian

4. Dąbrowa Julia – gitara

5. Dzwolak Teodor – trąbka

6. Izdebska Agata – fortepian

7. Izdebska Aleksandra – flet

8. Janusz Hanna – flet

9. Janusz Małgorzata - fortepian

10. Jasiński Jan – akordeon

11. Juraszek Karina – gitara

12. Kapłon Wiktoria – skrzypce

13. Karpierz Aleksandra – fortepian

14. Mierzwiak Kinga – akordeon

15. Nada Ali – trąbka

16. Ramilowska Ewa - skrzypce

17. Stawarz Jakub - klarnet

18. Szymczak Hanna - flet

19. Świeca Maja – akordeon

20. Van Dijk Jaśmina – fortepian

21. Waligóra Maja – gitara

22. Wawrzycka Milena – skrzypce

23. Zalewska Julia – fortepian

Lista kandydatów, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc w danej specjalności: Karolina Jasińska. Lista kandydatów nieprzyjętych z powodu wieku i braku możliwości utworzenia klasy cyklu czteroletniego w roku szkolnym 2017/2018: Jakub Czajka, Hanna Kobierska, Hubert Mączka, Laura Poradnik, Julia Wolsztyniak.

Państwowa Szkoła Muzyczna zatrudni nauczyciela Rytmiki

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie zatrudni od 1 września 2017 r. nauczyciela rytmiki.

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.

Aplikacje można wysłać pocztą tradycyjną lub mailową. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.

W tym miesiącu...