Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

AKTUALNOŚCI

... bieżące sprawy i wydarzenia z życia szkoły

Uwaga!W dniach 19.04 - 21.04.2017 r. lekcje skrzypiec z mgr Małgorzatą Otrocką są odwołane

Z powodu wyjazdu na konkurs 21.04.2017 r. lekcje gitary z mgr Kazimierzem Michalikiem sa odwołane

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KONKURS SOLFEŻOWY

We wtorek 25.04.2017 r. lekcje teorii w klasie I A odbywają się zgodnie z planem.

O godzinie 16:00 rozpoczyna się konkurs solfeżowy i odbywać się będzie zgodnie z godzinami planu lekcji, tj. uczniowie danej klasy przychodzą na godzinę, o której rozpoczynają zawsze lekcje.

W środę 26.04.2017 r. lekcje teorii w klasie I B są odwołane.

Konkurs solfeżowy w środę rozpoczyna się o godzinie 15:00 (klasa II B)

Uczniowie klasy II A, którzy nie mogą uczestniczyć w konkursie we wtorek, mogą wziąć w nim udział z klasą II B w środę.

W związku z Wewnątrzszkolnym Konkursem Solfeżowym lekcje z dyr. Anną Tabisz oraz z naucz. Pawłem Wólkiewiczem są odwołane w dniach 25-26.04.17 r. (wtorek-środa)

Zapraszamy do BIBLIOTEKI szkolnej

(sala nr 11, wejście przez salę do teorii-nr 10)

we wtorki w godzinach 15:00 - 19:00

w piątki w godzinach 15:00 - 17:00.

KONKURS SOLFEŻOWY

Konkurs Solfeżowy będzie odbywać się w dwóch etapach.

Etap I jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów z wyjątkiem uczniów klasy I i obejmuje ćwiczenia melodyczne do wcześniejszego przygotowania oraz ćwiczenia rytmiczne a' vista (zgodnie z przerobionym materiałem).

Każdy uczeń otrzyma ocenę z I etapu konkursu, którą wystawi komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

Do II etapu konkursu przejdą ci uczniowie, którzy otrzymają w danej klasie najwyższą punktację, walczyć oni będą o tytuł Mistrza solfeżu.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.

Wewnątrzszkolny Konkurs Solfeżowy 2017 - etap I

I etap konkursu odbędzie się 25-26 kwietnia 2017 roku

J. Lasocki Solfeż I

Wykaz ćwiczeń melodycznych do przygotowania:

(Solfeż I J. Lasockiego należy wypożyczyć w szkolnej bibliotece)

Klasa II 45, 55, 62, 97, 101, 139, 143, 290, 294, 630, 743, 828.

Klasa III 63, 136, 202, 357, 517, 622, 628, 686, 695, 788, 817, 822.

Klasa IV 137, 150, 216, 226, 301, 273, 567, 633, 706, 759, 789, 836.

Klasa V 217, 441, 480, 637, 701, 767, 787, 847, 883, 969, 1063, 1111.

Klasa VI i IV c4 361, 410, 580, 655, 659, 749, 755, 896, 931, 980, 1166, 1204.

TERMINY EGZAMINÓW PROMOCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

26.05.2017 r. - Egzamin końcowy klasy VI c6 i IV c4

02.06.2017 r. - Egzamin promocyjny klasy gitary

05.06.2017 r. - Egzamin promocyjny klasy fletu, trąbki i klarnetu

06.06.2017 r. - Egzamin promocyjny klasy fortepianu i akordeonu

07.06.2017 r. - Egzamin promocyjny klasy skrzypiec i wiolonczeli

KONSULTACJE

Konsultacje z nauczycielem przedmiotów ogólnomuzycznych z mgr Małgorzatą Słotą odbywają się we wtorki w godzinach 14:00 - 14:30

Plan zajęć teoretycznych z mgr Małgorzatą Słotą w roku szkolnym 2016/2017

WTOREK:

KLASA I gr. A KSZTAŁCENIE SŁUCHU 14:30 – 15:15 sala nr 4

KLASA I gr. A RYTMIKA 15:15 - 16:00 aula

KLASA II gr B RYTMIKA 16:00 – 16:45 aula

KLASA II gr B KSZTAŁCENIE SŁUCHU 16:45 – 17:30 sala nr 4

KLASA III KSZTAŁCENIE SŁUCHU 17:30 – 18:15 sala nr 4

KLASA III RYTMIKA 18:15 – 19:00 aula

KLASA VI i IVc4 KSZTAŁCENIE SŁUCHU 19:00 - 19:45 sala nr 10

KLASA VI i IV c4 AUDYCJE MUZYCZNE 19:45 – 20:30 sala nr 10

ŚRODA:

KLASA II gr. A KSZTAŁCENIE SŁUCHU 14:30 – 15:15 sala nr 4

KLASA II gr. A RYTMIKA 15:15 - 16:00 aula

KLASA III KSZTAŁCENIE SŁUCHU 16:00 – 16:45 sala nr 4

KLASA I gr B KSZTAŁCENIE SŁUCHU 16:45 – 17:30 sala nr 4

KLASA I gr B RYTMIKA 17:30 – 18:15 sala nr 4

KLASA IV KSZTAŁCENIE SŁUCHU 18:15 – 19:00 sala nr 10

KLASA V KSZTAŁCENIE SŁUCHU 19:00 – 19:45 sala nr 10

KLASA V AUDYCJE MUZYCZNE 19:45 – 20:30 sala nr 10

PIĄTEK:

KLASA I gr. A KSZTAŁCENIE SŁUCHU 14:30 – 15:15 sala nr 4

KLASA II gr. A KSZTAŁCENIE SŁUCHU 15:15 – 16:00 sala nr 4

KLASA I gr. B KSZTAŁCENIE SŁUCHU 16:00 – 16:45 sala nr 4

KLASA II gr. B KSZTAŁCENIE SŁUCHU 16:45 – 17:30 sala nr 4

KLASA IV KSZTAŁCENIE SŁUCHU 17:30 – 18:15 sala nr 10

KLASA IV AUDYCJE MUZYCZNE 18:15 – 19:00 sala nr 10

KLASA V KSZTAŁCENIE SŁUCHU 19:00 – 19:45 sala nr 10

KLASA VI i IVc4 KSZTAŁCENIE SŁUCHU 19:45 – 20:30 sala nr 10

W tym miesiącu...