Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

ONI SĄ NASZĄ DUMĄ

... wybitni, znani, lubiani

ANDRZEJ BEDNARCZYK - altowiolista, absolwent z 1981 r.

Andrzej Bednarczyk

Andrzej Bednarczyk

Swoją przygodę z muzyką rozpocząłem w Społecznym Ognisku Muzycznym w Dzierżoniowie w 1969 r. w klasie skrzypiec. Nauka gry na skrzypcach trwała 7 lat. W tym czasie prowadzili mnie Wacław Krupski i Wilhelm Pękała. Edukację muzyczną kontynuowałem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia na altówce pod kierunkiem Stefana Kunerta.

"Pan Kunert oraz założyciel szkoły Edward Słowik wywarli duży wpływ na rozwój moich zainteresowań muzycznych. Dzięki nim uwierzyłem w swoje możliwości i postanowiłem związać swoje życie zawodowe z muzyką."

Kolejnymi etapami mojej muzycznej edukacji była PSM II st. i Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończyłem w 1989 r. Obecnie prowadzę działalność artystyczną jako muzyk orkiestry Filharmonii Sudeckiej i zespołu kameralnego "Futyma Quintet" koncertując w kraju i za granicą m. in. w: Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii i Włoszech.

Zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem dziele sie z moimi uczniami w wałbrzyskiej Szkole Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki.

PIOTR RANGNO - akordeonista, absolwent 1981 r.

Piotr Rangno

Piotr Rangno

Piotr Rangno rozpoczął grę na akordeonie w wieku lat siedmiu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie w klasie Zdzisława Korytka.

Naukę kontynuował w PLM im. K. Szymanowskiego oraz Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył w 1992 roku z wyróżnieniem.

"Najbardziej utkwiły mi w pamięci lekcje akordeonu u Pana Zdzisława Korytka oraz próby i występy naszego zespołu akordeonowego.

Nigdy nie zapomnę też wyjazdu na mój pierwszy Konkurs Akordeonowy w Międzyrzeczu, gdzie wspólnie z Pawłem Wólkiewiczem walczyliśmy o laury dla naszej Szkoły".

Laureat wielu krajowych jak i międzynarodowych Konkursów Akordeonowych. Ma w swym dorobku nagranie czterech płyt kompaktowych oraz wystepy w Radiu i Telewizji.

Koncertuje regularnie w wielu krajach Europy zarówno jako solista, jak również w różnych zespołach kameralnych.

KATARZYNA GLINKA - aktorka, absolwentka z 1991 r.

Katarzyna Glinka

Katarzyna Glinka

"Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Dzierżoniowie ukończyłam w 1991 roku. Muzyką zaczęłam interesować się dość wcześnie i pomimo, że nie wiązałam swojej przyszści z zawodem muzyka, postanowiłam rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku.

Sześć lat nauki w szkole muzycznej wspominam bardzo ciepło. Chociaż dodatkowe obowiązki związane z nauka wydawały mi się czasem nazbyt uciążliwe, to umiejętność gry na pianinie wynagrodziła je z nawiązką. Przy tej okazji wspomnieć muszę Panią Annę Malicką, która włożyła dużo pracy i serca, żeby wtłoczyć nam do głowy i palców tajniki gry na fortepianie.

Kilka lat później, po rozpoczęciu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej (1997-2001) w Łodzi, okazało się, że umiejętności i wiedza zdobyte w szkole muzycznej stały się bardzo ważnymi elementami ułatwiającymi przygotowanie się do roli, umożliwiając mi peóniejsze wykonywanie zawodu aktora.

Po szkole dostałam się do Teatru im. Jaracza w Olsztynie tam pracowałam przez rok, później przeniosłam się do Warszawy. Obecnie współpracuję z Teatrem Nowym, Teatrem Komedia, Teatrem Scena Prezentacje i Teatrem Ochota."

ANNA RECZUCH-MASLOWIEC - absolwentka z 1981 r

Anna Reczuch-Maslowiec

Anna Reczuch-Maslowiec

"Zbliża się kolejny jubileusz, a wraz z nim wyjątkowa uroczystość nadania szkole patrona - wybitnego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara. Dzisiaj, po tylu latach czuję się zaszczycona, że jestem absolwentką tejże szkoły... Doskonale pamiętam ten wspaniały budynek i każdą klasę, w której mieliśmy zajęcia. Ale szkoła, to przede wszystkim nauczyciele. To właśnie w klasie fortepianu Jadwigi Słowik, na lekcjach Anny Bronikowskiej-Piotrowskiej, tygodniowych zajęciach z chóru prowadzonych przez założyciela i pierwszego dyrektora szkoły Edwarda Slowika, zaszczepione na cale życie zostało mi umiłowanie do muzyki. Kolejne kroki muzyczne, wraz z Gabrysiem Bragullą i Krzysztofem Balcerkiem stawialiśmy we Wrocławskiej PSM II stopnia a następnie losy rzuciły mnie na antypody. W Sydney ukończyłam muzykologię na Uniwersytecie Sydnejskim, Conservatorium of Music, gdzie kontynuuję moje doktoranckie studia muzykologiczne.

Chciałabym jeszcze raz gorąco podziękować moim nauczycielom za wysiłek i entuzjazm, które wprowadziły mnie w pasjonujący świat muzyki. Życzę Pani Dyrektor Annie Tabisz - wraz z całym Gronem Pedagogicznym, wśród którego są nadal moi nauczyciele, koledzy i koleżanki, aby wspólny ich wysiłek zaowocował w przyszłości oraz nadal wzbogacał polskie środowisko muzyczne o muzyków i pedagogów."

ŁUKASZ JUNGOWSKI - pianista

Łukasz Jungowski

Łukasz Jungowski

W 2003 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. Obecnie jest pracownikiem macierzystej Uczelni. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych kursach pianistycznych doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem profesorów Andrzeja Jasińskiego (Polska), Wiktora Mierżanowa (Moskwa) i Aleksieja Orłowieckiego (Sankt Petersburg). Jest laureatem Estrady Młodych XXXV-go Festiwalu Pianistyki Polskiej - Słupsk 2001 r., a w kwietniu 2003 roku wraz ze skrzypkiem otrzymał I-wsze miejsce "Złotą Nagrodę" w kategorii instrumentalistyka na XXI Międzynarodowym Wiosennym Festiwalu Sztuki w Korei Północnej. W 2001r. wziął udział w nagraniu płyty CD z utworami Chopina i Moniuszki. Łukasz Jungowski koncertuje w kraju (Filharmonia we Wrocławiu, Kaliszu, Jeleniej Górze, Łodzi) i za granicą (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Rosja) jako solista recitali i koncertów symfonicznych oraz jako kameralista.

"…w tym lirycznym, ale głęboko namiętnym dziele odnalazł młody pianista doskonałe połączenie siły i delikatności. To nadało jego grze niepospolitą dojrzałość…" tak skomentowano w niemieckiej gazecie "Schwabische Zeitung" interpretację Koncertu fortepianowego c-moll nr.3 L. v. Beethovena przez Łukasz Jungowskiego podczas występu na "Międzynarodowym Spotkaniu Młodych Muzyków w Wangen" w lipcu 2001 r.

BEATA MARCINIAK-KOZŁOWIECKA - sopran, absolwentka z 1985 r

Beata Marciniak-Kozłowiecka

Beata Marciniak-Kozłowiecka

Swoje spotkanie z muzyką rozpoczęłam jako 11-latka zdając egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie i podejmując naukę w klasie fletu Pana Jana Zemlera. Nie przypuszczałam wtedy, że po czterech latach spędzonych w tej szkole naukę gry będę kontynuować w PSM II st. w Wałbrzychu w klasie Tomasza Szeligowskiego, a następnie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Jerzego Mrozika.

Jak się później okazało jeszcze w trakcie edukacji w Wałbrzychu przy nieocenionej pomocy i pod bacznym okiem prof. Marii Kwiatkowskiej (śpiewaczki operowej i pedagoga) rozpoczęłam pracę nad swoim głosem w klasie śpiewu solowego kontynuując ją w latach 1992-1999 we wrocławskiej Akademii Muzycznej, w klasie prof. Piotra Łykowskiego (wybitnego polskiego kontratenora, solisty Opery Kameralnej w Warszawie, pedagoga i pra-cownika naukowego). Wielokrotnie uczestniczyłam w prestiżowych konkursach i festiwalach w Polsce, Francji i Niemczech. Już w trakcie studiów współpracując z zespołami: Cantores Minores Vratislavienses, Colegio di Musica Sacra koncertowałam zarówno w kraju jak i poza jego granicami w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych i Francji. Od wielu lat pracuję i śpiewam w Operze Wrocławskiej.

EWA CZACHOROWSKA - muzykolog, absolwentka z 1988 r.

Ewa Czachorowska

Ewa Czachorowska

Po zakończeniu nauki w PSM I st. w Dzierżoniowie w klasie skrzypiec (sekcja dziecięca) i fortepianu (sekcja młodzieżowa), w latach 1991-96 uczęszczałam do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu (rytmika), którą ukończyłam 1996 roku dyplomem z wyróżnieniem. W 1993 i 1994 roku brałam udział w Regionalnych Konkursach Czytania Nut Głosem, na których zdobyłam I i II nagrodę.

W 1996 roku rozpoczęłam studia na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie.

W 2001 roku uzyskałam stypendium w ramach programu Sokrates/Erasmus, które umożliwiło mi podjęcie studiów w Austrii w Universitat fur Musik und darstellende Kunst w Grazu. W 2002 roku ukończyłam studia w zakresie Teorii Muzyki z wynikiem celującym (praca magisterska pt.: Funkcje muzyki w filmie fabularnym o tematyce muzycznej. Karl Hartl "Wen die Gotter lieben". Milos Forman "Amadeusz", napisana pod kierunkiem dr Teresy Maleckiej, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie).

Od 2002 roku zatrudniona jestem na stanowisku asystenta na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

MAŁGORZATA SOCZEWKA-GMYS - dyrekcja Programu 2 Polskiego Radia, absolwentka z 1983 r.

Małgorzata Soczewka-Gmys

Małgorzata Soczewka-Gmys

Małgorzata Gmys (r. 1970) po ukończeniu PSM I st. w Dzierżoniowie w l. 1985-89 uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i jednocześnie do średniej Szkoły Muzycznej II stopnia uzyskując dyplom w klasie fortepianu. W latach 1989-92 studiowała kulturoznawstwo we Wrocławiu, a w latach 1992-97 muzykologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Po uzyskaniu tytułu magistra do 2001 r. pracowała w Towarzystwie Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu współorganizując XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, a także szereg koncertów wybitnych artystów m.in. Orkiestry Lipskiego Gewandhausu pod dyr. K. Masura, Collegium Vocale z Gandawy pod dyr. Ph. Herreweghe, Lincoln Center Jazz Orchestra W. Marsalisa, The Hilliard Ensemble, A. Volodosa oraz Polish Festival Orchestra K. Zimermana. W latach 1998-2001 była także współorganizatorką czterech Festiwali Teatralnych "Malta". Od stycznia 2001 r. pracuje w dyrekcji Programu 2 Polskiego Radia, gdzie do jej głównych zadań należy organizacja corocznych Festiwali Muzycznych Polskiego Radia oraz koordynacja pracy czterech zespołów artystycznych Polskiego Radia. Od 2001 r. pełni także funkcję asystentki prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, z którym odbyła szereg podróży artystycznych. Mieszka w Warszawie.

MAŁGORZATA GRZEGORZEWICZ-RODEK - sopranistka, absolwentka z 1992 r.

Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek

Małgorzata
Grzegorzewicz-Rodek

Urodziła się w 1977 roku w Dzierżoniowie. W wieku 9 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Dzierżoniowie pod kierunkiem Pani Anny Bronikowskiej. W latach 1992-1998 była uczennicą PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów otrzymała stypendium Flanders Operastudio w Gent.

W latach 1998-1999 oraz 2001-2002 była stypendystką Ministra Kultury. Zdobyła m.in. I nagrodę na V Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu oraz I nagrodę na Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi. Koncertuje w Polsce i za granicą. Odbyła tournee po wielu krajach Europy (Niemcy, Francja, Szwajcaria). Nagrywała dla Radia i Telewizji Francuskiej. Od 2004 jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej.

" Do szkoły muzycznej trafiłam przez przypadek. To właściwie moja siostra chciała uczyć się grać, ale ja nie chciałam być gorsza. Od początku uczyłam się u Pani Anny Bronikowskiej i to właśnie dzięki niej muzyka stała się tak ważna ..."

MIROSŁAW WENC - trębacz, absolwent z 1982 r.

Miroslaw Wenc

Miroslaw Wenc

Urodziłem się 23.05.1967 r. we Wrocławiu.

Jako małe dziecko słuchałem często gry na trąbce w wykonaniu mojego wujka Kazimierza Wenc, który wkrótce stał się moim pierwszym nauczycielem.

W latach 1978-82 uczęszczałem do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Dzierżoniowie gdzie pobierałem lekcje gry na trąbce w klasie instrumentów dętych Pana Jana Zemlera.

Od 1982-88 uczyłem się w szkole muzycznej II st. we Wrocławiu.

W latach 1988-92 studiowałem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Obecnie gram w orkiestrze Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu i uczę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Szkołę muzyczną w Dzierżoniowie wspominam bardzo mile. Zasługą tego byli uczący tam nauczyciele. Szczególnie ciepło wspominam lekcje trąbki z moim serdecznym nauczycielem Janem Zemlerem.

MAŁGORZATA KUŚ - absolwentka z 1997 r.

Małgorzata Kuś

Małgorzata Kuś

Pochodzi z Kamieńca Ząbkowickiego. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Dzierżoniowie w klasie skrzypiec Pana Stefana Kunerta. Jest laureatką wielu ogólnopolskich festiwali muzycznych. m.in.: Piosenka roku - (Wrocław 2000 r.) - I miejsce; X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej (Wrocław 2000 r.) - III miejsce; VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej (Kołobrzeg 2000 r.) - Grand Prix; V Ogólnopolski Konkurs "Karolek" (Wrocław 2000 r.) - I miejsce; "Szansa na sukces" sala kongresowa (Warszawa 2001 r.) - I miejsce; udział w "Debiutach Opolskich" (Opole 2001 r); tancerka i solistka musicalu "Metro".

Wystawiła w kilku miastach m.in. w Dzierżoniowie spektakl muzyczny "Głośmy miłość" ze studentami A. M. z Katowic i z grupą 20 dzieci, którego była reżyserem i scenarzystą. Była aktorką warszawskiego teatru muzycznego "Buffo" J. Józefowicza i J. Stokłosy oraz aktorką spektaklu "Złe zachowanie" A. Strzeleckiego przy teatrze "Viva Art." Obecnie mieszka i pracuje w Tokio Japonii realizując własny projekt muzyczny.

" Mam niedużo wspomnień ze szkoły. Pamiętam, że kilka razy zapomniałam zabrać skrzypiec z pociągu, a raz to nawet specjalnie je zostawiłam. I, o dziwo, zawsze do mnie wracały! Teraz już wiem dlaczego; ja nie mogłam się rozstać z muzyką. Pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli szkoły."

MAGDALENA KUŚ - absolwentka z 1991 r.

Magdalena Kuś

Magdalena Kuś

Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Dzierżoniowie ukończyła w klasie fortepianu Pani Anny Czarneckiej.

Była aktorką radomskiego i łódzkiego teatru muzycznego oraz zespołu jazzowego " Five Lines". Grała w musicalu " Fame" i "Czarnoksiężnik z krainy Oz". Śpiewa w chórach jako wokalistka sesyjna w różnych koncertach muzycznych: Opole, Top Trendy, Sopot festiwal, Mrągowo cantry. Brała udział w telewizyjnym spektaklu muzycznym reż. A. Strzeleckiego "Dzieci Warszawy", w spektaklu muz. reż. Małgorzaty Kuś "Głośmy miłość", oraz w sesjach nagraniowych ze: Stanem Borysem, K. Krawczykiem, M. Wiśniewskim, A. Cierniewskim, Zajazdem, Doniem.

Na stałe pracuje w Warszawie z orkiestrą "Evergreen", M. Szabanem i "Lady Tullo". Jest studentką Akademii Muzycznej na wydziale Jazzu i muzyki rozrywkowej w Katowicach.

" Ze szkoły pamiętam zajęcia z Panią Marią Ziguras, która ciekawie opowiadała o muzyce i Panią Anną Czarnecką, która była dla mnie bardzo wyrozumiała zwłaszcza kiedy przyszłam na lekcje bez nut. Życzę wszystkiego najlepszego pracownikom szkoły."